Câu hỏi thường gặp

Đi học Philippin hỏi gì cũng có đáp án!

Khóa học

Q: Q: Có thể thanh toán học phí bằng đô la Mỹ ngoài đồng peso Philippin không?

Chỗ ở

Q: Can couples or married couples live together?

Cuộc sống

Q: Can new students go out after the arriving weekends? Do they need to apply for it?
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.