Tiếng Anh Cambridge

Hãy chọn cường độ khóa học phù hợp để rèn luyện các kỹ năng tiếng Anh nền tảng của bạn!
Winning English Academy Tiếng Anh Cambridge
Nhằm mục đích củng cố các kỹ năng tiếng Anh cơ bản
Sử dụng "Sách giáo khoa ủy quyền của Cambridge" và sách giáo khoa bổ trợ chuyên nghiệp. Chương trình của chúng tôi dần dần xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc và nâng cao kỹ năng giao tiếp quốc tế.
Khóa học được chấm điểm theo hệ thống dựa trên trình độ và sử dụng tài liệu được ủy quyền của Cambridge
Lựa chọn theo nhu cầu học: Lite, General, Power Speaking
Các khóa học tự chọn theo chủ đề phong phú để cải thiện khả năng sử dụng tiếng Anh

Phù hợp với

Học viên đã có nền tảng tiếng Anh.
Sinh viên muốn trải nghiệm cuộc sống ở nước ngoài, không có nhu cầu học tập đặc biệt

Nếu bạn muốn có nhiều trải nghiệm cuộc sống ở nước ngoài, khóa học nhẹ Lite ESL là tốt nhất cho bạn. Các khóa học tối thiểu, 6 khóa học mỗi ngày, du lịch hoặc tự học trong thời gian còn lại.

Thông tin khóa học

Số buổi học/giờ mỗi ngày 6 khóa học, tổng cộng 6 giờ (bao gồm các khóa học tự chọn)
khóa học 1:1 Nội dung khóa học: Nghe, đọc, ngữ pháp, hội thoại tình huống
Số khóa học: 2 khóa học
Khóa học nhóm Nội dung khóa học: Khóa học viết, Khóa học diễn thuyết
Số lượng khóa học: Khóa học viết 1:4, 1 khóa học. Khóa học diễn thuyết 1:6, 1 khóa học. Trong tổng số 2 khóa học nhóm
Khóa học tự chọn Nội dung khóa học: Các khóa học theo chủ đề thú vị và thiết thực nhằm rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Anh linh hoạt. Khóa học này là miễn phí để tham dự.
Số khóa học: 2 khóa học

Thông tin khác

Xếp loại kỳ thi tuyển sinh Được tổ chức vào ngày đầu tiên
Kỳ thi thử 4 tuần một lần
Khuôn viên đại học Khuôn viên thành phố、Khuôn viên đại dương
Ngày bắt đầu Các khóa học bắt đầu vào thứ Hai hàng tuần
Giơi hạn tuổi tac trên 12 tuổi

Phù hợp với

Những sinh viên đang tìm kiếm một nền tảng vững chắc và kỹ năng giao tiếp thực tế.
Học viên chưa đủ trình độ học các khóa khác.

Các khóa học tiếng Anh tổng quát (ESL4) là những khóa học phổ biến nhất. Dù củng cố khả năng tiếng Anh, có thời gian rảnh tự sắp xếp hoạt động.

Thông tin khóa học

Số buổi học/giờ mỗi ngày 8 khóa học, tổng cộng 8 giờ (bao gồm các khóa học tự chọn)
khóa học 1:1 Nội dung khóa học: Nghe, đọc, ngữ pháp, hội thoại tình huống
Số khóa học: 4 khóa học
Khóa học nhóm Nội dung khóa học: Khóa học viết, Khóa học diễn thuyết
Số lượng khóa học: Khóa học viết 1:4, 1 khóa học. Khóa học diễn thuyết 1:6, 1 khóa học. Trong tổng số 2 khóa học nhóm
Khóa học tự chọn Nội dung khóa học: Các khóa học theo chủ đề thú vị và thiết thực nhằm rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Anh linh hoạt. Khóa học này là miễn phí để tham dự.
Số khóa học: 2 khóa học

Thông tin khác

Xếp loại kỳ thi tuyển sinh Được tổ chức vào ngày đầu tiên
Kỳ thi thử 4 tuần một lần
Khuôn viên đại học Khuôn viên thành phố、Khuôn viên đại dương
Ngày bắt đầu Các khóa học bắt đầu vào thứ Hai hàng tuần
Giơi hạn tuổi tac trên 12 tuổi

Phù hợp với

Học viên muốn học chuyên sâu hơn các khóa thông thường
Học viên muốn luyện nói tiếng Anh hiệu quả hơn

Nó là thứ bắt buộc phải có cho những ai muốn tăng cường khả năng nói của mình! Thông qua khóa học chuyên sâu, với chính sách E.O.P của trường, đàm thoại tình huống, diễn thuyết và các khóa học khác, tối đa 10 giờ đào tạo mỗi ngày.

Thông tin khóa học

Số buổi học/giờ mỗi ngày 10 khóa học, tổng cộng 10 giờ (bao gồm các khóa học tự chọn)
khóa học 1:1 Nội dung khóa học: Nghe, đọc, ngữ pháp, hội thoại tình huống
Số khóa học: 6 khóa học
Khóa học nhóm Nội dung khóa học: Khóa học viết, Khóa học diễn thuyết
Số lượng khóa học: Khóa học viết 1:4, 1 khóa học. Khóa học diễn thuyết 1:6, 1 khóa học. Trong tổng số 2 khóa học nhóm
Khóa học tự chọn Nội dung khóa học: Các khóa học theo chủ đề thú vị và thiết thực nhằm rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Anh linh hoạt. Khóa học này là miễn phí để tham dự.
Số khóa học: 2 khóa học

Thông tin khác

Xếp loại kỳ thi tuyển sinh Được tổ chức vào ngày đầu tiên
Kỳ thi thử 4 tuần một lần
Khuôn viên đại học Khuôn viên thành phố、Khuôn viên đại dương
Ngày bắt đầu Các khóa học bắt đầu vào thứ Hai hàng tuần
Giơi hạn tuổi tac trên 12 tuổi
Winning hệ thống phân loại
Tập đoàn Giáo dục Chiến thắng đều sử dụng CEFR (Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu) làm tiêu chuẩn thông thạo ngôn ngữ. Trước khóa học, học viên sẽ tham gia kiểm tra xếp lớp. Học sinh sẽ được cung cấp tài liệu và giáo viên phù hợp dựa trên kết quả của kỳ thi này. Học sinh có thể cải thiện đáng kể các kỹ năng ngôn ngữ của mình bằng cách tiếp cận học tập có hệ thống và tiến bộ!
Level table_english (1)
Thời khoá biểu hàng ngày
Thời gian Khóa học
07:00 ~ 08:00 Giờ ăn sáng
08:00~08:50 lớp 1|khóa học 1:1/Khóa học nhóm/Thời gian rảnh rỗi
09:00~09:50 hạng 2|khóa học 1:1/Khóa học nhóm/Thời gian rảnh rỗi
10:00~10:50 hạng 3|khóa học 1:1/Khóa học nhóm/Thời gian rảnh rỗi
11:00~11:50 lớp 4|khóa học 1:1/Khóa học nhóm/Thời gian rảnh rỗi
11:50~12:50 Giờ ăn trưa
13:00~13:50 lớp 5|khóa học 1:1/Khóa học nhóm/Khóa học tự chọn/Thời gian rảnh rỗi
14:00~14:50 lớp 6|khóa học 1:1/Khóa học nhóm/Khóa học tự chọn/Thời gian rảnh rỗi
15:00~15:50 lớp 7|khóa học 1:1/Khóa học nhóm/Khóa học tự chọn/Thời gian rảnh rỗi
16:00~16:50 lớp 8|khóa học 1:1/Khóa học nhóm/Khóa học tự chọn/Thời gian rảnh rỗi
17:00~17:50 lớp 9|khóa học 1:1/Khóa học nhóm/Khóa học tự chọn/Thời gian rảnh rỗi
18:00~18:50 Giờ ăn tối
19:00~19:50 lớp 10|Khóa học tự chọn
20:00~20:50 lớp 11|Khóa học tự chọn
21:00~21:50 lớp 12|Khóa học tự chọn
Đây chỉ là một tài liệu tham khảo cho mục đích lập kế hoạch. Lịch học thực tế sẽ được cung cấp cho học sinh khi đến trường.

Liên hệ chúng tôi

Chúng tôi có đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp nhất. Vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào vì chúng tôi thiết kế một khóa học cá nhân cho bạn.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.