Tiếng Anh doanh nghiệp

Di chuyển về môi trường làm việc quốc tế.
Học thành công Tiếng Anh của Học viện Tiếng Anh Thắng Lợi
Nỗ lực nâng cao trình độ tiếng Anh trong môi trường làm việc.
Chương trình của chúng tôi tập trung vào đào tạo hướng đầu ra, từ củng cố "nghe" và "ngữ pháp" đến "viết" và "nói chuyện công cộng". Xây dựng kỹ năng giao tiếp quốc tế của học viên.
Khóa học được chấm điểm theo hệ thống cấp độ và sử dụng tài liệu được ủy quyền bởi Cambridge.
Có thể học và trải nghiệm cuộc sống ở nước ngoài
Củng cố khả năng từ ngữ pháp đến biểu lộ họp.

Phù hợp với

Người tìm việc muốn chuẩn bị trình độ tiếng Anh của họ
Những nhà nghề nghiệp có quan tâm đến các công ty nước ngoài.
Sinh viên muốn làm việc ở nước ngoài

Dành cho các chuyên gia kinh doanh, chương trình này sử dụng các tài liệu được cấp phép của Cambridge để cung cấp đào tạo 1:1 cực kỳ chuyên sâu, cũng như các khóa học nhóm tập trung vào các bài tập nói và viết thực tế dựa trên các tình hu

Thông tin khóa học

Số buổi học/giờ mỗi ngày 8 khóa học, tổng cộng 8 giờ (bao gồm các khóa học tự chọn)
khóa học 1:1 Nội dung khóa học: Nghe, đọc, ngữ pháp
Số khóa học: 4 khóa học
Khóa học nhóm Nội dung khóa học: Khóa học viết, Khóa học diễn thuyết
Số lượng khóa học: Khóa học viết 1:4, 1 khóa học. Khóa học diễn thuyết 1:6, 1 khóa học. Trong tổng số 2 khóa học nhóm
Khóa học tự chọn Nội dung khóa học: Các khóa học theo chủ đề thú vị và thiết thực nhằm rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Anh linh hoạt. Khóa học này là miễn phí để tham dự.
Số khóa học: 2 khóa học

Thông tin khác

Xếp loại kỳ thi tuyển sinh Được tổ chức vào ngày đầu tiên
Kỳ thi thử 4 tuần một lần
Khuôn viên đại học Khuôn viên thành phố、Khuôn viên đại dương
Ngày bắt đầu Các khóa học bắt đầu vào thứ Hai hàng tuần
Giơi hạn tuổi tac trên 12 tuổi
Winning hệ thống phân loại
Tập đoàn Giáo dục Chiến thắng đều sử dụng CEFR (Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu) làm tiêu chuẩn thông thạo ngôn ngữ. Trước khóa học, học viên sẽ tham gia kiểm tra xếp lớp. Học sinh sẽ được cung cấp tài liệu và giáo viên phù hợp dựa trên kết quả của kỳ thi này. Học sinh có thể cải thiện đáng kể các kỹ năng ngôn ngữ của mình bằng cách tiếp cận học tập có hệ thống và tiến bộ!
Level table_english (1)
Thời khoá biểu hàng ngày
Thời gian Khóa học
07:00 ~ 08:00 Giờ ăn sáng
08:00~08:50 lớp 1|khóa học 1:1/Khóa học nhóm/Thời gian rảnh rỗi
09:00~09:50 hạng 2|khóa học 1:1/Khóa học nhóm/Thời gian rảnh rỗi
10:00~10:50 hạng 3|khóa học 1:1/Khóa học nhóm/Thời gian rảnh rỗi
11:00~11:50 lớp 4|khóa học 1:1/Khóa học nhóm/Thời gian rảnh rỗi
11:50~12:50 Giờ ăn trưa
13:00~13:50 lớp 5|khóa học 1:1/Khóa học nhóm/Khóa học tự chọn/Thời gian rảnh rỗi
14:00~14:50 lớp 6|khóa học 1:1/Khóa học nhóm/Khóa học tự chọn/Thời gian rảnh rỗi
15:00~15:50 lớp 7|khóa học 1:1/Khóa học nhóm/Khóa học tự chọn/Thời gian rảnh rỗi
16:00~16:50 lớp 8|khóa học 1:1/Khóa học nhóm/Khóa học tự chọn/Thời gian rảnh rỗi
17:00~17:50 lớp 9|khóa học 1:1/Khóa học nhóm/Khóa học tự chọn/Thời gian rảnh rỗi
18:00~18:50 Giờ ăn tối
19:00~19:50 lớp 10|Khóa học tự chọn
20:00~20:50 lớp 11|Khóa học tự chọn
21:00~21:50 lớp 12|Khóa học tự chọn
Đây chỉ là một tài liệu tham khảo cho mục đích lập kế hoạch. Lịch học thực tế sẽ được cung cấp cho học sinh khi đến trường.

Liên hệ chúng tôi

Chúng tôi có đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp nhất. Vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào vì chúng tôi thiết kế một khóa học cá nhân cho bạn.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.