Chương trình ESP

Các khóa học ESP (Tiếng Anh cho Mục Đích Đặc Biệt) được thiết kế cho các lĩnh vực chuyên môn hoặc tình huống thực tế cụ thể, nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế và cung cấp đào tạo ngôn ngữ Tiếng Anh cơ bản cần thiết.
Winning English Academy Chương trình ESP
Tăng cường khả năng cạnh tranh của bạn trong môi trường làm việc quốc tế.
Khóa học này tập trung vào "ứng dụng công nghiệp" và đào tạo sinh viên quan tâm vào việc vào làm việc trong môi trường quốc tế bằng cả kỹ năng tiếng Anh và các kỹ năng chuyên môn khác.
Khóa học được chấm điểm theo hệ thống cấp độ, đào tạo chủ đề toàn diện.
Chương trình giàu và thực tế này sẽ chuẩn bị bạn cho công việc và cuộc sống quốc tế.

Phù hợp với

Người du lịch muốn nói tiếng Anh một cách thành thạo.
Những công nhân cần phải đi du lịch nước ngoài thường xuyên.

Một cần thiết cho những người yêu thích du lịch! Khóa học này được thiết kế đặc biệt cho du lịch quốc tế, chẳng hạn như di trú hải quan, cuộc trò chuyện khách sạn và nhiều hơn thế. Học sinh sẽ cải thiện khả năng nghe, nói

Thông tin khóa học

Số buổi học/giờ mỗi ngày 8 khóa học, tổng cộng 8 giờ (bao gồm các khóa học tự chọn)
khóa học 1:1 Nội dung khóa học: Nghe, đọc, trò chuyện, trò chuyện có chủ đề du lịch.
Số khóa học: 4 khóa học
Khóa học nhóm Nội dung khóa học: Khóa học viết, Khóa học diễn thuyết
Số lượng khóa học: Khóa học viết 1:4, 1 khóa học. Khóa học diễn thuyết 1:6, 1 khóa học. Trong tổng số 2 khóa học nhóm
Khóa học tự chọn Nội dung khóa học: Các khóa học theo chủ đề thú vị và thiết thực nhằm rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Anh linh hoạt. Khóa học này là miễn phí để tham dự.
Số khóa học: 2 khóa học

Thông tin khác

Xếp loại kỳ thi tuyển sinh Được tổ chức vào ngày đầu tiên
Kỳ thi thử 4 tuần một lần
Khuôn viên đại học Khuôn viên thành phố、Khuôn viên đại dương
Ngày bắt đầu Các khóa học bắt đầu vào thứ Hai hàng tuần
Giơi hạn tuổi tac trên 12 tuổi
Winning hệ thống phân loại
Tập đoàn Giáo dục Chiến thắng đều sử dụng CEFR (Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu) làm tiêu chuẩn thông thạo ngôn ngữ. Trước khóa học, học viên sẽ tham gia kiểm tra xếp lớp. Học sinh sẽ được cung cấp tài liệu và giáo viên phù hợp dựa trên kết quả của kỳ thi này. Học sinh có thể cải thiện đáng kể các kỹ năng ngôn ngữ của mình bằng cách tiếp cận học tập có hệ thống và tiến bộ!
Level table_english (1)
Thời khoá biểu hàng ngày
Thời gian Khóa học
07:00 ~ 08:00 Giờ ăn sáng
08:00~08:50 lớp 1|khóa học 1:1/Khóa học nhóm/Thời gian rảnh rỗi
09:00~09:50 hạng 2|khóa học 1:1/Khóa học nhóm/Thời gian rảnh rỗi
10:00~10:50 hạng 3|khóa học 1:1/Khóa học nhóm/Thời gian rảnh rỗi
11:00~11:50 lớp 4|khóa học 1:1/Khóa học nhóm/Thời gian rảnh rỗi
11:50~12:50 Giờ ăn trưa
13:00~13:50 lớp 5|khóa học 1:1/Khóa học nhóm/Khóa học tự chọn/Thời gian rảnh rỗi
14:00~14:50 lớp 6|khóa học 1:1/Khóa học nhóm/Khóa học tự chọn/Thời gian rảnh rỗi
15:00~15:50 lớp 7|khóa học 1:1/Khóa học nhóm/Khóa học tự chọn/Thời gian rảnh rỗi
16:00~16:50 lớp 8|khóa học 1:1/Khóa học nhóm/Khóa học tự chọn/Thời gian rảnh rỗi
17:00~17:50 lớp 9|khóa học 1:1/Khóa học nhóm/Khóa học tự chọn/Thời gian rảnh rỗi
18:00~18:50 Giờ ăn tối
19:00~19:50 lớp 10|Khóa học tự chọn
20:00~20:50 lớp 11|Khóa học tự chọn
21:00~21:50 lớp 12|Khóa học tự chọn
Đây chỉ là một tài liệu tham khảo cho mục đích lập kế hoạch. Lịch học thực tế sẽ được cung cấp cho học sinh khi đến trường.

Liên hệ chúng tôi

Chúng tôi có đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp nhất. Vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào vì chúng tôi thiết kế một khóa học cá nhân cho bạn.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.