Site Loader
Tham gia ngay
129 General Echavez St, Cebu City, 6000 Cebu

General ESL

< 左右滑動 >

Khóa học Tuổi bắt đầu classisc mtm small group 6 USD/Tháng Tổng số Lớp
classic ESL 15 5 3 800 8
Power Speaking ESL 15 6 2 900 8
Lite ESL 15 4 2 700 6

Lớp học TOEIC / IELTS

Khóa học Tuổi bắt đầu classisc mtm Academic MTM small group 6 USD/Tháng Tổng số Lớp
Pre-TOEIC 12 2 2 2 700 6
Standard TOEIC 12 1 5 2 800 8
Intensive TOEIC 12 1 6 1 900 8
Pre-IELTS 12 2 2 2 700 6
Standard IELTS 12 1 5 2 800 8
Intensive IELTS 12 1 6 1 1000 8

Junior ESL

Khóa học Tuổi bắt đầu classisc mtm small group 6 USD/Tháng Tổng số Lớp
Junior Power ESL 8 3-15 4 4 800 8
Junior Classic ESL 6 3-15 3 3 800 6
Junior Lite ESL 4 3-15 2 2 800 4

Khóa học đặc biệt

Khóa học Tuổi bắt đầu classisc mtm small group 6 USD/Tháng Tổng số Lớp
Customized Touring Camp ALL 4 4 _ 8
Tour Guide English 18 5 2 800 7
Business English 18 6 2 900 8
Parent ESL Business English 18 3 1 400 4

Để biết thêm thông tin chi tiết khóa học

xin vui lòng liên hệ với chúng tôi