Site Loader
Tham gia ngay
129 General Echavez St, Cebu City, 6000 Cebu

Test Program Series

Lớp học đặc biệt TOEIC / IELTS

 • Bài kiểm tra đánh giá hàng tuần và hàng tháng về tiến độ học tập để điều chỉnh hướng học tập sao cho phù hợp với học viên.
 • Tài liệu thi chính thức mới nhất cho phép học viên có được thông tin chính xác nhất.
 • "Đội ngũ giáo viên giảng dạy TOEIC chuyên nghiệp: người hướng dẫn trưởng trực tiếp giám sát đội ngũ giảng dạy và thường đánh giá khả năng giảng dạy của giáo viên. "
 • Kiểm soát số lượng học viên: Hạn chế số lượng học viên tham gia khóa học TOEIC / IELTS để duy trì chất lượng giảng dạy.

Pre-TOEIC
CHƯƠNG TRÌNH TOEIC VÀ PRE TOEIC

đặc điểm:
Pre-TOEIC phù hợp cho sinh viên chưa có kinh nghiệm trong các kỳ thi. Khóa học được thiết kế với 2 lớp TOEIC 1 trên 1, 2 lớp 1 trên 1 tiêu chuẩn và 2 lớp nhóm để cải thiện khả năng cơ bản và thực hành bài kiểm tra.

 • Học viên được đề xuất: Người mới bắt đầu muốn học TOEIC
 • Tuổi bắt đầu: 12 tuổi trở lên
Lớp học Nội dung học Total 8H
1:1 ESL Nói, Ngữ pháp, Đọc, Viết, Nghe Chọn 2 lớp
1:1 TOEIC Reading Tạo ra các tình huống khác nhau và học từ vựng tương tác theo nhóm Chọn 2 lớp
1:1 TOEIC Listening Dạy học viên phát âm đúng và trôi chảy với hệ thống giảng dạy độc đáo của Winning
1:1 TOEIC Speaking Nhiệm vụ phù hợp cho học viên, hướng dẫn và thực hành kỹ năng đàm thoại
1:1 TOEIC Writing Nhiệm vụ phù hợp cho học viên, hướng dẫn và thực hành kỹ năng đàm thoại
1:6 Public Speaking Nhiệm vụ phù hợp cho học viên, hướng dẫn và thực hành kỹ năng đàm thoại 1H
1:6 Vocabulary Nhiệm vụ phù hợp cho học viên, hướng dẫn và thực hành kỹ năng đàm thoại 1H

Standard TOEIC
CHƯƠNG TRÌNH TOEIC STANDARD TOEIC

đặc điểm:
TOEIC tiêu chuẩn được thiết kế với 5 lớp TOEIC 1 trên 1, 1 lớp 1 trên 1 tiêu chuẩn và 2 lớp nhóm để cân bằng việc học ở mỗi môn học. Khóa học phù hợp với sinh viên có kinh nghiệm với 350+ trong TOEIC

 • Học viên được đề xuất: Những người có nền tảng vững chắc về TOEIC và muốn tiến bộ
 • Tuổi bắt đầu: 12 tuổi trở lên
Lớp học Nội dung học Total 8H
1:1 ESL Nói, Ngữ pháp, Đọc, Viết, Nghe Chọn 1 lớp
1:1 TOEIC Reading Giáo viên chuyên ngành Chọn 5 lớp
1:1 TOEIC Listening Giáo viên chuyên ngành
1:1 TOEIC Speaking Giáo viên chuyên ngành
1:1 TOEIC Writing Giáo viên chuyên ngành
1:6 Public Speaking Nhiệm vụ phù hợp cho học viên, hướng dẫn và thực hành kỹ năng đàm thoại 1H
1:6 Multimedia English Cập nhật các vấn đề hiện tại và kiến ​​thức mới, các chủ đề thảo luận theo chủ đề 1H
Cấp độ: TOEIC 350/ IELTS 3.0/ TOEFL với 30 điểm trở lên

Intensive TOEIC
CHƯƠNG TRÌNH INTENSIVE TOEIC

đặc điểm:
TOEIC chuyên sâu được thiết kế với 6 lớp TOEIC 1 trên 1, 1 lớp 1 trên 1 tiêu chuẩn và 1 lớp nhóm. Khóa học phù hợp với những sinh viên có hơn 600 môn TOEIC muốn đạt điểm cao hơn.

 • Học viên được đề xuất: những người có TOEIC vừa phải và muốn đạt điểm cao trong một khoảng thời gian ngắn
 • Tuổi bắt đầu: 15 tuổi trở lên
Lớp học Nội dung học Total 8H
1:1 ESL Nói, Ngữ pháp, Đọc, Viết, Nghe Chọn 2 lớp
1:1 TOEIC Reading Giáo viên chuyên ngành Chọn 6 lớp
1:1 TOEIC Listening Giáo viên chuyên ngành
1:1 TOEIC Speaking Giáo viên chuyên ngành
1:1 TOEIC Writing Giáo viên chuyên ngành
1:6 Public Speaking Nhiệm vụ phù hợp cho học viên, hướng dẫn và thực hành kỹ năng đàm thoại Chọn 1 lớp
1:6 Multimedia English Cập nhật các vấn đề hiện tại và kiến ​​thức mới, các chủ đề thảo luận theo chủ đề
Cấp độ: TOEIC 600/ IELTS 5.0/ TOEFL từ 60 điểm trở lên

Pre-IELTS

đặc điểm:
Pre-IELTS phù hợp với sinh viên chưa có kinh nghiệm trong các kỳ thi. Khóa học được thiết kế với 2 lớp IELTS 1 trên 1, 2 lớp 1 trên 1 tiêu chuẩn và 2 lớp nhóm để cải thiện khả năng cơ bản và thực hành bài kiểm tra.

 • Học viên được đề xuất: Người mới bắt đầu muốn học IELTS
 • Tuổi bắt đầu: 12 tuổi trở lên
Lớp học Nội dung học Total 8H
1:1 ESL Nói, Ngữ pháp, Đọc, Viết, Nghe Chọn 2 lớp
1:1 IELTS Reading Giáo viên chuyên ngành Chọn 2 lớp
1:1 IELTS Listening Giáo viên chuyên ngành
1:1 TOEIC Speaking Giáo viên chuyên ngành
1:1 IELTS Writing Giáo viên chuyên ngành
1:6 Public Speaking Nhiệm vụ phù hợp cho học viên, hướng dẫn và thực hành kỹ năng đàm thoại 1H
1:6 Multimedia English Cập nhật các vấn đề hiện tại và kiến ​​thức mới, các chủ đề thảo luận theo chủ đề 1H

Standard IELTS

đặc điểm:
IELTS tiêu chuẩn được thiết kế với 5 lớp IELTS 1 trên 1, 1 lớp 1 trên 1 tiêu chuẩn và 2 lớp nhóm để cân bằng việc học ở mỗi môn học. Khóa học phù hợp với sinh viên có kinh nghiệm với 3.0+ trong IELTS.

 • Học viên được đề xuất: Trình độ IELTS trung bình và muốn đạt điểm cao nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn.
 • Tuổi bắt đầu: 12 tuổi trở lên
Lớp học Nội dung học Total 8H
1:1 ESL Nói, Ngữ pháp, Đọc, Viết, Nghe Chọn 1 lớp
1:1 IELTS Reading Giáo viên chuyên ngành Chọn 5 lớp
1:1 IELTS Listening Giáo viên chuyên ngành
1:1 IELTS Speaking Giáo viên chuyên ngành
1:1 IELTS Writing Giáo viên chuyên ngành
1:6 Public Speaking Nhiệm vụ phù hợp cho học viên, hướng dẫn và thực hành kỹ năng đàm thoại 1H
1:6 Multimedia English Cập nhật các vấn đề hiện tại và kiến ​​thức mới, các chủ đề thảo luận theo chủ đề 1H
Cấp độ: TOEIC 350/ IELTS 3.0/ TOEFL với 30 điểm trở lên

Intensive IELTS

ĐẶC ĐIỂM: IELTS chuyên sâu được thiết kế với 6 lớp IELTS 1 trên 1, 1 lớp 1 trên 1 tiêu chuẩn và 1 lớp nhóm. Khóa học phù hợp với những sinh viên có 5.0+ IELTS muốn đạt điểm cao hơn
 
 • Học viên được đề xuất: Những người có trình độ IELTS vừa phải và muốn đạt điểm cao trong một khoảng thời gian ngắn
 • Tuổi bắt đầu: 15 tuổi trở lên
Lớp học Nội dung học Total 8H
1:1 ESL Nói, Ngữ pháp, Đọc, Viết, Nghe Chọn 2 lớp
1:1 IELTS Reading Giáo viên chuyên ngành Chọn 6 lớp
1:1 IELTS Listening Giáo viên chuyên ngành
1:1 IELTS Speaking Giáo viên chuyên ngành
1:1 IELTS Writing Giáo viên chuyên ngành
1:6 Public Speaking Nhiệm vụ phù hợp cho học viên, hướng dẫn và thực hành kỹ năng đàm thoại Chọn 1 lớp
1:6 Multimedia English Cập nhật các vấn đề hiện tại và kiến ​​thức mới, các chủ đề thảo luận theo chủ đề
Cấp độ: TOEIC 600/ IELTS 5.0/ TOEFL từ 60 điểm trở lên

Để biết thêm thông tin chi tiết khóa học

xin vui lòng liên hệ với chúng tôi