Site Loader
Tham gia ngay
129 General Echavez St, Cebu City, 6000 Cebu

General ESL Series

Đặc điểm ngôn ngữ chung

  • Dẫn dắt học sinh đến với thế giới tiếng Anh một cách tự nhiên bằng cách xây dựng một môi trường học tiếng Anh thân thiện và phát triển mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh.
  • Hệ thống học tập tương tác tự phát triển nâng cao hiệu quả học tập.
  • 90% giáo viên tốt nghiệp chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh và phải được đào tạo và đánh giá thường xuyên.
  • Các khóa học trao đổi độc quyền với trường đại học và tổ chức địa phương giúp sinh viên kết bạn với nhiều người nói tiếng Anh hơn và nâng cao động lực tự học.

Classic ESL
Lớp học ESL

đặc điểm:
Tỷ lệ 5: 3 cổ điển của các lớp 1 trên 1 cho các lớp nhóm. Học sinh có thể cải thiện từng môn học như nhau trong các lớp học 1 kèm 1 và thực hành các kỹ năng của mình trong các lớp học nhóm

Khóa học được thiết kế cho bất cứ ai muốn cải thiện tiếng Anh nói chung.

Tuổi bắt đầu: 15 tuổi trở lên

class Nội dung học Total 8H
1:1 ESL Nói, Ngữ pháp, Đọc, Viết, Nghe 5H
1:6 Vocabulary Tạo ra các tình huống khác nhau và học từ vựng tương tác theo nhóm 1H
1:6 Pronunciation Dạy học viên phát âm đúng và trôi chảy với hệ thống giảng dạy độc đáo của Winning 1H
1:6 Public Speaking Nhiệm vụ phù hợp cho học viên, hướng dẫn và thực hành kỹ năng đàm thoại 1H

Power Speaking
Cải thiện kỹ năng nói hiệu quả

đặc điểm: 
1. Truyền thông là mục đích chính của ngôn ngữ. Hai lớp học nói và lớp nghe hàng ngày tập trung vào các kỹ năng giao tiếp.
2. Lớp học chuẩn bị nghề nghiệp được thiết kế đặc biệt là lớp học tùy chọn. Giúp sinh viên trong CV và kỹ năng phỏng vấn để có lợi cho sự nghiệp trong tương lai.

Khóa học được thiết kế cho bất cứ ai muốn cải thiện tiếng Anh nói chung.

Tuổi bắt đầu: 15 tuổi trở lên

class Nội dung học Total 8H
1:1 ESL Nói, Ngữ pháp, Đọc, Viết, Nghe 6H
1:6 Vocabulary Tạo ra các tình huống khác nhau và học từ vựng tương tác theo nhóm Chọn 2 lớp
1:6 Pronunciation Dạy học viên phát âm đúng và trôi chảy với hệ thống giảng dạy độc đáo của Winning
1:6 Public Speaking Nhiệm vụ phù hợp cho học viên, hướng dẫn và thực hành kỹ năng đàm thoại

Lite ESL
Lựa chọn tuyệt vời để cải thiện kỹ năng nói LITE ESL

đặc điểm: Sau nhiều năm phát triển, Cebu đã trở thành một lớp học tiếng Anh tự nhiên cho người nước ngoài. Nó là tốt hơn để bắt đầu một chuyến đi thực địa hơn là có các lớp học trong nhà cả ngày. LITE ESL với 4 lớp 1 kèm 1 và 2 lớp nhóm giúp bạn quản lý để cân bằng thời gian học tập, tự học và giải trí.

Khóa học được thiết kế cho bất cứ ai muốn cải thiện tiếng Anh nói chung.

Tuổi bắt đầu: 15 tuổi trở lên

class Nội dung học Total 8H
1:1 ESL Nói, Ngữ pháp, Đọc, Viết, Nghe Chọn 4 lớp
1:6 Vocabulary Tạo ra các tình huống khác nhau và học từ vựng tương tác theo nhóm Chọn 2 lớp
1:6 Pronunciation Dạy học viên phát âm đúng và trôi chảy với hệ thống giảng dạy độc đáo của Winning
1:6 Public Speaking Nhiệm vụ phù hợp cho học viên, hướng dẫn và thực hành kỹ năng đàm thoại

Tham khảo ý kiến ​​ngay