Site Loader
Tham gia ngay
129 General Echavez St, Cebu City, 6000 Cebu

Khóa học & Chỗ ở

General ESL

< 左右滑動 >

Khóa học Loại phòng Chi phí (USD/ Người/ Tháng)
Classic ESL
Phòng 4 người 1300
Phòng 3 người 1400
Phòng 2 người 1550
Phòng đơn 1800
Khóa học Loại phòng Chi phí (USD/ Người/ Tháng)
Power Speaking
Phòng 4 người 1400
Phòng 3 người 1500
Phòng 2 người 1650
Phòng đơn 1900
Khóa học Loại phòng Chi phí (USD/ Người/ Tháng)
Lite ESL
Phòng 4 người 1200
Phòng 3 người 1300
Phòng 2 người 1450
Phòng đơn 1700

Lớp học TOEIC / IELTS

Khóa học Loại phòng Chi phí (USD/ Người/ Tháng)
Pre-TOEIC
Phòng đơn 1700
Phòng đôi 1450
Phòng 3 1300
Phòng 4 1200
Khóa học Loại phòng Chi phí (USD/ Người/ Tháng)
Standard TOEIC
Phòng 4 1300
Phòng 3 1400
Phòng đôi 1550
Phòng đơn 1800
Khóa học Loại phòng Chi phí (USD/ Người/ Tháng)
Intensive TOEIC
Phòng 4 1400
Phòng 4 1500
Phòng đôi 1650
Phòng đơn 1900
Khóa học Loại phòng Chi phí (USD/ Người/ Tháng)
Pre-IELTS
Phòng 4 1200
Phòng 3 1300
Phòng đôi 1450
Phòng đơn 1700
Khóa học Loại phòng Chi phí (USD/ Người/ Tháng)
Standard IELTS
Phòng 4 1300
Phòng 3 1400
Phòng đôi 1550
Phòng đơn 1800
Khóa học Loại phòng Chi phí (USD/ Người/ Tháng)
Intensive IELTS
Phòng 4 1500
Phòng 3 1600
Phòng đôi 1750
Phòng đơn 2000

Junior ESL

Khóa học Loại phòng Chi phí (USD/ Người/ Tháng)
Junior Power ESL 8
Phòng 4 1300
Phòng 3 1400
Phòng đôi 1550
Phòng đơn 1800
Khóa học Loại phòng Chi phí (USD/ Người/ Tháng)
Junior Power ESL 6
Phòng 4 1100
Phòng 3 1200
Phòng đôi 1350
Phòng đơn 1600
Khóa học Loại phòng Chi phí (USD/ Người/ Tháng)
Junior Power ESL 4
Phòng 4 1000
Phòng 3 1100
Phòng đôi 1250
Phòng đơn 1500

Khóa học đặc biệt

Khóa học Loại phòng Chi phí (USD/ Người/ Tháng)
Tour Guide English
Phòng 4 1300
Phòng 3 1400
Phòng đôi 1550
Phòng đơn 1800
Khóa học Loại phòng Chi phí (USD/ Người/ Tháng)
Business English
Phòng 4 1400
Phòng 3 1500
Phòng đôi 1650
Phòng đơn 1900
Khóa học Loại phòng Chi phí (USD/ Người/ Tháng)
Parent ESL
Phòng 4 900
Phòng 3 900
Phòng đôi 1000
Phòng đơn 1150

Tham khảo ý kiến ​​ngay